Informatika

PLÁN VÝUKY 2020-21: 5. třída | 6. třída | 9. třída | Výukové zdroje | Cvičení

Předmět Informatika bude ve školním roce 2020/21 zahrnut do plánu výuky 5.,6. a 9. třídy jako povinný předmět s dotací 1 hodina týdně pro pátý a šestý ročník, v devátém ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně.

Kompletní učivo je k dispozici na internetových stránkách školy. Žáci dostávají ke každé probírané látce společně s odkazem na internet také podrobný ústní výklad s možností diskuze. Každý žák je povinen si vést sešit, kde bude mít uvedeno, jaká látka se probírala s odkazem na zdroje.

Kompletní výukové zdroje jsou k dispozici na adrese https://informatika.zskokonin.com/

Jiří Šálek, vyučující předmětu Informatika

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín