Bloudění na výletě

Výlet 2. B a 3. B

Druháci a třeťáci z Vrkoslavic strávili krásný letní den na zámku Loučeň. Průvodkyně v kostýmech připravily pro školáky dětskou prohlídku a dokonce dovolily žákům zasednout k prostřené tabuli ve vyzdobené zámecké jídelně.

Poté se již děti rozběhly do zámecké zahrady, kde si užívaly mnoha bludišť a labyrintů z různých přírodních materiálů. Radostné výskání bylo slyšet do dáli. Obrovské stromy chránily děti před horkým letním sluncem. V závěru výletu žáci nakoupili suvenýry a dárky na památku, někteří se osvěžili ledovou tříští a hurá k domovu. Všichni se vraceli unaveni, ale spokojeni.

Danuše Hozdová a Dana Loudová

 

Datum publikování: 22.06.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín