Harmonizační program 6. tříd

Jak zvládnout přechod na 2. stupeň

Pro šesté třídy byl na začátku školního roku připraven dvoudenní harmonizační / adaptační program. VI. A se vydala do kokonínského okolí, VI. B do lanového centra v Bedřichově, kde pod vedením instruktorů děti zdolávaly jak lanovou dráhu, tak i lezeckou stěnu. Počasí jim přálo a celý den se vyvedl skvěle. Druhý den následoval program vedený metodikem prevence z PPP Jablonec nad Nisou. Cílem celého programu bylo především usnadnit dětem přechod na druhý stupeň, lépe se mezi sebou poznat, učit se pomáhat druhým, ale i respektovat jejich přání a potřeby.

Hana Hammerschmiedová, Kateřina Matulová

 

Datum publikování: 23.09.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín