Informace k provozu školy od středy 18. 11.

Od středy 18. 11. zahajují prezenční výuku žáci 1. a 2. tříd. Výuka bude probíhat v plném rozsahu podle rozvrhu.  Pro žáky 3. až 9. ročníku pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. 

Výuka bude probíhat v plném rozsahu podle rozvrhu - místo HV a TV dojde k posílení hlavních předmětů. Drobné časové posuny mohou nastat kvůli střídání skupin ve školní jídelně.  

Ve všech budovách školy i nadále platí zákaz vstupu  rodičů i veřejnosti.

Výuka ve třídách a v odpolední družině bude probíhat v rouškách. Roušky jsou nadále povinné ve společných prostorách a ve ŠJ (kromě konzumace pokrmů).

Školní družina bude fungovat od 6:30 hodin do 16:00 hodin. Provoz bude realizován ve dvou odděleních (zvlášť pro žáky 1. třídy a zvlášť pro žáky 2. třídy) - včetně ranní družiny.

Školní jídelna bude v provozu pro žáky 1. a 2. tříd. 

1. třída vždy oběd po 4. vyučovací hodině.

2. třída vždy oběd po 5. vyučovací hodině. Pokud žáci 2. třídy, kteří obvykle do družiny nechodí, mají jen 4 vyučovací hodiny, počkají v družině do doby, než půjdou se svými spolužáky do školní jídelny. 

Obědy byly dětem automaticky přihlášeny. Kdo nebude mít zájem se stravovat, musí obědy odhlásit ve školní jídelně: e-mailem, telefonicky, www.strava. Nadále platí zákaz vydávání obědů do jídlonosičů

 

Datum publikování: 13.11.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín