Nástup 2. stupně 3. 5. 2021

V pondělí 3. 5. nastupuje k prezenční výuce 6.B, 7.B a 8.B. V dalším týdnu od 10. 5. pak zbývající třídy 6.A, 7.A, 8.A a 9. třída. 

Obědy pro přihlášené žáky na distanční výuce se budou v Rychnovské 216 vydávat v době od 13:40 do 14:00 hodin.

Výuka bude probíhat v plném rozsahu podle rozvrhu. 

Ve škole se žáci budou pohybovat celý den s rouškou – nařízení ministerstva.

Nástup do škol je podmíněn testováním. Pravidelné testování bude probíhat 2x týdně ve třídách – v pondělí a ve čtvrtek, jedná se o neinvazivní testy z nosu.

V případě, že za těchto stanovených podmínek žák do školy nenastoupí, jeho absence musí být řádně omluvena a žákovi nebude poskytována distanční výuka. Učivo si musí doplnit.

Pokyny k nástupu pro třídy zahajující prezenční výuku 3. 5. 2021:

čas: 7:15

místo srazu:

6.B zadní vchod (dvůr)

7.B nový hlavní vchod

8.B starý hlavní vchod

S sebou:

  • klíč od skříňky - kdo ho nebude mít, školník mu přeskřípne zámek

  • obuv na přezutí (pokud si nejste jistí, že vám boty ve skříňce budou)

  • psací potřeby - rozepsané propisky, preventivně ořezané obyčejné tužky 

  • učební pomůcky podle rozvrhu

OBĚDY

Školní jídelna v Rychnovské 216 bude v provozu pro žáky na prezenční i distanční výuce.

Obědy pro žáky na distanční výuce se budou vydávat v době od 13:40 do 14:00 hodin  formou krabiček. Výdej bude probíhat zadní vchodem  za dodržování hygienických nařízení a rozestupů jako doposud

Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně ve škole, budou mít obědy přihlášené. Ti, kteří nebudou mít o obědy zájem, musí si je odhlásit. Ti, kteří mají distanční výuku a chtějí  obědy do krabičky, si musí obědy přihlásit.

Nástup v další dny:

úterý, středa, pátek - normální začátek v 7:50, příchod hlavním vchodem

čtvrtek - předpokládaný nástup k testování v 7:15, upřesníme podle průběhu pondělního testování

Kdo se testovat nemusí - musí mít s sebou potvrzení:

  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (na stránkách školy je formulář Lékařské potvrzení o prodělání nemoci, případně Čestné prohlášení o prodělání nemoci).

  • Testování se neprovádí u osob, které doloží, že byly v uplynulých 48 hodinách negativně testovány na odběrovém místě.

  • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Postup v případě pozitivního testu žáka

Pondělní pozitivní test u žáka: 

- pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob v izolační místnosti;

- zákonný zástupce bude kontaktován a jeho povinností je dítě si okamžitě vyzvednout, nebo dát škole předem vyplněný souhlas s tím, že žák může školu samostatně opustit (formulář je dostupný na webových stránkách školy);

- ostatní žáci mají normální výuku.

Čtvrteční pozitivní test u žáka: 

- izolace a opuštění výuky se vztahuje na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v předchozích dnech;

- pozitivně testovaný žák je odveden do izolační místnosti;

- ostatní žáci mohou odejít, pokud mají odevzdaný formulář o samostatném odchodu, nebo čekají na zákonné zástupce;

- výuka bude pokračovat od pátku distanční formou.

 

 

Datum publikování: 30.04.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín