Návrat k prezenční výuce

Konfirmační PCR test je negativní, proto nastává varianta a) z předběžných pokynů - celá třída VI. A se v úterý 14. 9. vrací k běžné prezenční výuce podle aktuálně platného rozvrhu. 

 

Vážení rodiče a milí žáci,

protože v pondělí 13. 9.  musí zůstat víc než polovina 6.A v karanténě, přechází celá třída na distanční výuku

V pondělí mají děti šest vyučovacích hodin. Výuka bude probíhat prostřednictvím Google Meet (online hodiny) nebo práce zadané v kurzech v Google Classroom (samostudium).

1.hodina - matematika - online - začátek v 8:00  -   připojení  na  Meet  přes  odkaz   v kurzu Matematika

2.hodina - informatika - online - začátek  v  8:55  -  připojení  na  Meet   přes  odkaz v kurzu Informatika

3.hodina - anglický jazyk - samostudium - práce zadaná v kurzu Anglický jazyk

4.hodina - zeměpis - online - začátek v 10:55 - připojení na Meet přes odkaz v kurzu Zeměpis

5.hodina - hudební výchova - samostudium - práce zadaná v kurzu Hudební výchova

6.hodina - fyzika - online - začátek ve 12:45 - připojení na Meet přes odkaz v kurzu Fyzika 

S největší pravděpodobností nebudeme znát výsledek pondělního konfirmačního PCR testu tak, abychom stihli poslat pokyny k případné distanční výuce v úterý, budeme proto počítat s tím, že i v úterý 14. 9. zůstává 6.A  doma. V tom případě by distanční výuka probíhala následovně:

1.hodina - dějepis - online -  začátek v 8:00 - připojení na Meet přes odkaz v kurzu Dějepis

2.hodina - český jazyk - online - začátek  v  8:55  -  připojení  na  Meet  přes   odkaz v kurzu Český jazyk

3.hodina - matematika - online - začátek v  10:00  -  připojení  na  Meet  přes  odkaz v kurzu Matematika

4.hodina - výtvarná výchova - samostudium - práce zadaná v kurzu Výtvarná výchova 

5.hodina - výtvarná výchova - samostudium - práce zadaná v kurzu Výtvarná výchova   

6.hodina - přírodopis - samostudium - práce zadaná v kurzu Přírodopis

Předběžné pokyny k dalšímu postupu:

a) konfirmační PCR test bude negativní - nejpozději ve středu bude obnovena prezenční výuka pro celou třídu 

b) konfirmační PCR test bude pozitivní - budou následovat další pokyny od KHS.

Děkujeme za pochopení a spolupráci!

Mgr. Dita Dudová, zást. ředitelky

 

 

Datum publikování: 10.09.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín