Online výuka

Pořizování a šíření jakýchkoliv záznamů z online výuky je přísně zakázáno.

Vážení rodiče a milí žáci,

připomínáme, že pořizování fotografií, nahrávek a jiných audiovizuálních záznamů z online výuky, jejich další šíření nebo sdílení je zakázáno.

Porušováním tohoto zákazu se vystavujete nejen postihu z titulu školního řádu, ale zejména trestněprávní zodpovědnosti z hlediska občanského zákoníku a platné související legislativy v rámci GDPR.

 

Datum publikování: 21.01.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín