Plošné screeningové testování žáků ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

Testování proběhne vždy v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud žák není v pondělí přítomen). Testování proběhne antigenními testy Sejoy. Na PCR tentokrát není poskytován příspěvek.

V případě pozitivního výsledku testu:

  • pozitivně testovaný je izolovaný od ostatních ve třídě;
  • žák s pozitivním výsledkem antigenního testu absolvuje PCR test ihned ve škole. Jeho výsledek se dozvíte standartním způsobem jako na začátku září;
  • škola kontaktuje zákonného zástupce. S písemným souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) může žák opustit školu. Bez písemného souhlasu žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.;
  • následné  kroky v případě pozitivního PCR testu  pak  vyhodnocuje  příslušná  krajská  hygienická  stanice.

Kdo se testovat nemusí:

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží:

  • že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování);
  • že prodělali onemocnění  covid-19  (po  dobu  180  dní  od  prvního pozitivního  testu  na  covid-19);
  • negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

 Mgr. Dita Dudová, zástupkyně ředitelky

 

Datum publikování: 18.11.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín