Posílení online hodin českého jazyka a matematiky

Od 15. 2. dojde na 2. stupni k posílení online hodin českého jazyka a matemeatiky a drobným úpravám v rozvržení asynchronní výuky. Nové rozvrhy jsou zde.

Pokyny k distanční výuce:

1) Distanční výuka probíhá přes Google Classroom (Učebna) a Meet. 

2) Žák musí plnit úkoly zadané učitelem včas. Plnění těchto úkolů je potvrzením účasti na výuce (zejména v případě samostudia = asynchronní výuky). V případě videokonference přes Google Meet je dokladem přítomnosti přihlášení žáka k této hodině.

3) Žáci v režimu distanční výuky mají všechny pomůcky pro výuku doma (sešity, učebnice...)

4) Distanční výuka je pro žáky povinná, žáka mohou omluvit pouze rodiče obvyklým způsobem třídnímu učiteli.

4) Žáci 2. stupně mají rozvrh distanční výuky, která probíhá každý pracovní den dopoledne v době běžných vyučovacích hodin.

ÚČAST NA DISTANČNÍ VÝUCE JE PRO ŽÁKY ZE ZÁKONA POVINNÁ. POKUD NEMÁ ŽÁK MOŽNOST VYPRACOVÁVAT ZADANÉ ÚKOLY V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ A DO ŠKOLY JE ODEVZDÁVAT PROSTŘEDNICTVÍM GOOGLE UČEBNY, JE PO DOHODĚ S VYUČUJÍCÍM MOŽNÉ SI JE VYZVEDNOUT A ODEVZDAT V PÍSEMNÉ FORMĚ VE ŠKOLE. 

 

Datum publikování: 11.02.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín