Volby do Školské rady

Volby se uskuteční ve středu 9.  6. 2021 v čase 12:00 - 17:00 ve vestibulu původního hlavního vstupu do vily v Rychnovské 216. Volební lístky obdržíte na místě voleb.

Vážení rodiče,

do blížících se voleb do školské rady byli nominováni 3 kandidáti za oprávněné osoby, tzn. za rodiče žáků - v abecedním pořadí:

Klosová Karolina

Macurová Petra

Rucká Petra

Za  jednoho  žáka  může  volit  pouze jeden ze dvou jeho zákonných zástupců, tzn. odvolil-li jeden zákonný zástupce žáka, druhý zákonný zástupce již nemá právo volit (jeden hlas za dítě).

Pokud není volič osobně znám členům volební komise, prokáže svou totožnost, např. platným občanským průkazem, cestovním pasem apod.

Pokud volič není zapsán do seznamu voličů a prokáže-li své hlasovací právo, volební komise ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní mu hlasování.

Volební lístky budou dostupné ve volební místnosti.

Na lístku vyberete 2 kandidáty tak, že zakroužkujete jejich pořadové číslo. 

Podrobnosti k volbám naleznete na webových stránkách školy.

Děkujeme předem všem, kteří se voleb zúčastní!

                                                                                             Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

Datum publikování: 26.05.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín