Vyhodnocení dotazníku k distanční výuce

Dotazníkové šetření k distanční výuce probíhalo na naší škole od 16. 3. do 31. 3. 2021.

Vážení rodiče,

dotazníkové šetření bylo 31. 3. 2021 ukončeno. Děkujeme všem 205 účastníkům za zpětnou vazbu k distančnímu vzdělávání, která je pro nás velmi důležitá - grafické zpracování najdete v příloze. Většina z Vás vyjádřila svou spokojenost s prací školy i učitelů. Velice si vážíme Vašich poděkování, uznání a slov podpory. Také Vám děkujeme za veškeré připomínky, názory a nápady. Všechny Vaše slovní odpovědi i hodnocení předáme pedagogickým pracovníkům a budeme se zabývat všemi zaslanými návrhy, které jsme schopní ovlivnit.

Všichni víme, že současná situace je nešťastná a distanční výuka nemůže nahradit to, co dává dětem pobyt ve škole.

V zaslaných námětech se nejčastěji opakoval požadavek na zvýšení počtu on-line hodin. V této věci vycházíme z Metodického doporučení MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem (září 2020) a Metodického doporučení pro distanční výuku a duševní zdraví (březen 2021). Oba dokumenty uvádí, že není správné, aby on-line výuka probíhala ve stejném rozsahu dle obvyklého rozvrhu. Na 1. stupni je to nejčastěji 1–2 hodiny denně a na 2. stupni obvykle 3 hodiny denně. Je pochopitelné, že jsou dny, kdy je na 2. stupni více, či méně hodin online, protože učitelé se přizpůsobují  celoročnímu rozvrhu, který nechceme měnit kvůli chystané rotační výuce a hodinové dotaci jednotlivých předmětů. Často zaznívá odpověď, že by on-line výuka měla trvat stejně dlouho, jako výuka ve škole. I dospělý člověk udrží pozornost u počítače sotva 4 hodiny.

Všichni doufáme, že se blíží chvíle, kdy budeme moci Vaše děti vzdělávat tak, jak je nám to vlastní, efektivnější a příjemnější pro všechny zúčastněné. Od příštího týdne se nejspíš změní podmínky pro vzdělávání, je pravděpodobné, že se na Vás opět obrátíme s žádostí o vyplnění dotazníků.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

Datum publikování: 04.04.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Ke stažení

Vyhodnocení dotazníku

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín