Výsledky voleb do Školské rady

Volby proběhly ve středu 9. 6. 2021.

Do školské rady z řad pedagogů byli 3 nominovaní pedagogičtí pracovníci.

Seznam kandidátů:

S. Nohýnková, P. Suchá, L. Zahradníková

Volby proběhly ve středu 9. 6. 2021, oprávněných voličů 34. Bylo odevzdáno 30 hlasovacích lístků. Všechny hlasovací lístky byly platné.

Výsledky voleb: 

  1. Lenka Zahradníková – 24 hlasů
  2. Pavlína Suchá – 21 hlasů
  3. Stanislava Nohýnková – 15 hlasy

Do školské rady byli zvoleni: Mgr. Lenka Zahradníková, Mgr. Pavlína Suchá

Náhradník/náhradnice:  Stanislava Nohýnková

 

Do školské rady z řad zákonných zástupců žáků byli nominováni 3 rodiče žáků.

Seznam kandidátů:

K. Klosová, P. Macurová, P. Rucká

Volby proběhly ve středu 9. 6. 2021, oprávněných voličů 379. Bylo odevzdáno 17 hlasovacích lístků, všechny hlasovací lístky byly platné.

Výsledky voleb: 

  1. Petra Macurová - 15 hlasů 
  2. Karolina Klosová - 13 hlasů
  3. Petra Rucká - 6 hlasů

Do školské rady byli zvoleni: Petra Macurová, Karolina Klosová

Náhradník/náhradnice:  Petra Rucká

 

                                                                                                 Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

Datum publikování: 10.06.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín