Seznam vyučujících

Rychnovská 216 

JMÉNO

 

E-MAIL
TELEFON

Konzultační hodiny

Dragounová Zuzana

český jazyk, dějepis

třídnictví: 6.A

dragounova@zskokonin.cz
736 511 165

čtvrtek 14:00 - 14:45 

Dudová Dita

zástupkyně ředitelky školy

český jazyk

dudova@zskokonin.cz
483 302 140

úterý 14:15 - 15:00 

Havlištová Martinů Pavlína

matematika, fyzika, chemie, přírodopis

třídnictví: 8.A

havlistova@zskokonin.cz
736 511 165

 

pondělí 14:00 - 14:45 

Kurfiřtová Magdaléna

anglický jazyk

kurfirtova@zskokonin.cz
483 302 723

 středa 7:00 - 7:45

Matulová Kateřina

anglický jazyk, matematika

třídnictví: 8.B

matulova@zskokonin.cz
483 302 723

 středa 7:00 - 7:45

Mynář David

fyzika, pracovní činnosti

mynar@zskokonin.cz
483 302 723

pondělí 7:00 - 7:45 

Patrmanová Hana

anglický jazyk, výtvarná výchova

třídnictví: 9.A

patrmanova@zskokonin.cz
483 302 723

pátek 7:15 - 8:00 

Ricková Veronika

anglický jazyk, německý jazyk

rickova@zskokonin.cz
736 511 165

pondělí 14:15 - 15:00 

Rozkovcová Nikola

český jazyk, tělesná výchova

třídnictví: 7.B

rozkovcova@zskokonin.cz
736 511 165

čtvrtek 7:00 - 7:45 

Suchá Pavlína

hudební výchova, informatika, matematika, pracovní činnosti

třídnictví: 7.A

sucha@zskokonin.cz
483 302 723

středa 14:15 - 15:00 

Syrová Kateřina

přírodopis, zeměpis, výchova ke zdraví, občanská výchova

třídnictví: 6.B

syrova@zskokonin.cz
483 302 723

 čtvrtek 7:00 - 7:45

Šálek Jiří

správa IT

informatika

admin@zskokonin.cz
602 942 321

 pondělí, středa, pátek 7:00 - 7:45

úterý 13:30 - 14:30

Šmídová Lea

ředitelka školy

výchovná poradkyně

německý jazyk

smidova@zskokonin.cz
483 302 140

pondělí 14:30 - 15:30 

Vélová Adéla

občanská výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví

velova@zskokonin.cz
483 302 723

čtvrtek 7:00 - 7:45 

Vondráček Jiří

matematika, anglický jazyk

vondracek@zskokonin.cz
736 511 165

čtvrtek 7:00 - 7:45 

Vymetal Tomáš

zeměpis, tělesná výchova

třídnictví: 9.B

vymetal@zskokonin.cz
483 302 723

pátek 7:00 - 7:45 

                                                                                                                                 

Rychnovská 215  - sborovna - tel.: 483 302 464, 733 573 867

 

Halamová Andrea

třídnictví: 5.A

halamova@zskokonin.cz

Hostašová Radmila

speciální pedagog

třídnictví: 1.A

hostasova@zskokonin.cz

Kurfiřtová Magdaléna

anglický jazyk

kurfirtova@zskokonin.cz

Mastníková Monika

třídnictví: 4.A

mastnikova@zskokonin.cz

Patková Jana

třídnictví: 3.A

patkova@zskokonin.cz

Pecháčková Klára

pracovní činnosti

pechackova@zskokonin.cz

Zahradníková Lenka

třídnictví: 2.A

zahradnikova@zskokonin.cz

                                                                                                                                                                                              

Janáčkova 42 - sborovna - tel.: 483 722 070, 733 573 892

Hlavová Lucie

třídnictví: 3.B

hlavova@zskokonin.cz

Hozdová Danuše

třídnictví: 2.B

hozdova@zskokonin.cz

Pecháčková Klára

pracovní činnosti, výtvarná výchova

pechackova@zskokonin.cz

Pokorná Markéta

třídnictví: 4.B

pokorna@zskokonin.cz

Ricková Veronika

anglický jazyk

rickova@zskokonin.cz

Řehořová Lenka

třídnictví: 1.B

rehorova@zskokonin.cz

Spanilá Marcela

třídnictví: 5.B

spanila@zskokonin.cz

                                              

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín