Seznam vyučujících

Rychnovská 216 

JMÉNO

 

E-MAIL
TELEFON

Konzultační hodiny

Benčíková Zdenka

přírodopis, přírodověda, vlastivěda, pracovní činnosti, tělesná výchova

bencikova@zskokonin.cz
483 302 723

úterý 13:50 - 14:35 

Brus František

fyzika, matematika 

brus@zskokonin.cz
736 511 165

úterý 13:50 - 14:35 

Drápelová Kateřina

školní metodik prevence

hudební výchova, občanská výchova,  výchova ke zdraví

třídnictví: 9.A

drapelova@zskokonin.cz
483 302 723

úterý 13:50 - 14:35 

Dragounová Zuzana

český jazyk, dějepis, občanská výchova

třídnictví: 8.A

dragounova@zskokonin.cz
736 511 165

 pondělí 13:30 - 14:10

Dudová Dita

zástupkyně ředitelky školy

český jazyk

dudova@zskokonin.cz
483 302 140

 středa 14:00 - 15:00

Grohová Irena

přírodopis, chemie, zeměpis, pracovní činnosti

třídnictví: 7.A

grohova@zskokonin.cz
483 302 723

 pondělí 11:50 - 12:35

Hammerschmiedová Hana

dějepis, výtvarná výchova

třídnictví: 6.A

hammerschmiedova@zskokonin.cz
736 511 165

 středa 13:30 - 14:10

Kočíbová Ivana

anglický jazyk, tělesná výchova

třídnictví: 9.B

kocibova@zskokonin.cz
483 302 723

pondělí 13:30 - 14:20 R216

pátek 13:35 - 14:15 J42

 

Matulová Kateřina

anglický jazyk, matematika

třídnictví: 6.B

matulova@zskokonin.cz
483 302 723

 středa 14:00 - 14:45

Mynář David

fyzika, pracovní činnosti

mynar@zskokonin.cz
483 302 723

 úterý 13:00 - 14:00

Patrmanová Hana

anglický jazyk, výtvarná výchova

 

patrmanova@zskokonin.cz
483 302 723

 úterý 11:50 - 12:35

Šálek Jiří

správa IT

informatika

admin@zskokonin.cz
602 942 321

 pondělí 12:35 - 13:35

Šmídová Lea

ředitelka školy

výchovná poradkyně

německý jazyk

smidova@zskokonin.cz
483 302 140

 pondělí 14:00 - 15:00

Špidlová Jitka

český jazyk, německý jazyk

třídnictví: 8.B

spidlova@zskokonin.cz
736 511 165

 středa 11:50 - 12:35

Tegtmajerová Lucie

český jazyk, občanská výchova

tegtmajerova@zskokonin.cz
736 511 165

 středa 11:50 - 12:35

Vondráček Jiří

matematika, anglický jazyk

vondracek@zskokonin.cz
736 511 165

 úterý 11:50 - 12:35

Vymetal Tomáš

zeměpis, tělesná výchova

třídnictví: 7.B

vymetal@zskokonin.cz
483 302 723

 středa 13:45 - 14:30

                                                                                                                                 

Rychnovská 215  - sborovna - tel.: 483 302 464, 733 573 867

 

Hostašová Radmila

speciální pedagog

třídnictví: 2.A

hostasova@zskokonin.cz

Humajová Radka

tělesná výchova

humajova@zskokonin.cz

Kurfiřtová Magda

anglický jazyk, vlastivěda

kurfirtova@zskokonin.cz

Mastníková Monika

třídnictví: 4.A

mastnikova@zskokonin.cz

Patková Jana

třídnictví: 1.A

patkova@zskokonin.cz

Suchá Pavlína

třídnictví: 5.A

sucha@zskokonin.cz

Valtová Petra

pracovní činnosti, výtvarná výchova

valtova@zskokonin.cz

Zahradníková Lenka

třídnictví: 3.A

zahradnikova@zskokonin.cz

                                                                                                                                                                                              

Janáčkova 42 - sborovna - tel.: 483 722 070, 733 573 892

Hlavová Lucie

třídnictví: 1.B

hlavova@zskokonin.cz

Havrdová Soňa

výtvarná výchova

havrdova@zskokonin.cz

Hozdová Danuše

třídnictví: 3.B

hozdova@zskokonin.cz

Nohýnková Stanislava

tělesná výchova

nohynkova@zskokonin.cz

Pokorná Markéta

třídnictví: 4.B

pokorna@zskokonin.cz

Řehořová Lenka

třídnictví: 2.B

rehorova@zskokonin.cz

Spanilá Marcela

třídnictví: 5.B

spanila@zskokonin.cz

                                              

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín