Vedení školy

Vedení školy

ředitelka školy                        Mgr. Lea Šmídová      483 302 140, 775 995 216    reditel@zskokonin.cz

zástupkyně ředitelky                Mgr. Dita Dudová      483 302 140, 770 194 948    dudova@zskokonin.cz 

učitelka pověřená vedením odloučeného pracoviště v Janáčkově 42: 

                                               Mgr. Lenka Řehořová             483 722 070, 733 573 892        rehorova@zskokonin.cz

 

Účetní                                   Eva Junková              483 302 004, 720 221 684    ucetni@zskokonin.cz

Hospodářka                           Ing. Alena Purmová    483 302 004, 720 221 684    purmova@zskokonin.cz

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín