KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 / 2020

  

KROUŽKY POŘÁDANÉ ŠKOLOU

Název

Vedoucí

Pracoviště

Den, čas

Anglický jazyk I.A, II.A, III.A

D. Hozdová

R 215

středa 13:30 - 14:15

Anglický jazyk IV.A, V.A

D. Hozdová

R 215

středa 14:15 - 15:00

Anglický jazyk I.B

D. Hozdová

J 42

úterý 11:50 - 12:35

Deskové hry

     K. Drápelová      R 216      pondělí 13:45 - 15:15

Keramika II. A, III. A

     K. Pecháčková      R 215      pátek 12:30 - 13:30

Keramika IV. A, V. A

     K. Pecháčková      R 215      pátek 13:30 - 14:30

Klub komunikace v cizím jazyce

     I. Kočíbová      J 42      úterý 14:00 - 15:30

Klub komunikace v cizím    jazyce

     L. Hlavová      J 42      pondělí 14:00 - 15:30

Sborový zpěv

     D. Hozdová      J 42      pondělí 13:15 - 14:00

 

KROUŽKY POŘÁDANÉ DRUŽINOU

Název

Vedoucí

Pracoviště

Den, čas

     Aerobik  S. Nohýnková  J 42      úterý 15:00 - 15:45
     Hra na flétnu  S. Nohýnková  J 42      pondělí 12:00 - 12:45
     Hra na flétnu  S. Nohýnková  J 42      pondělí 14:00 - 15:00
    Malování na hedvábí   S. Havrdová  J 42

pondělí, středa, čtvrtek, pátek

15:00 - 16:00

    Sportovní a pohybové hry  L. Braunová  R 215      pátek 14:00 - 15:00
    Sportovní kroužek  S. Nohýnková   J 42

čtvrtek 13:00 - 13:45

čtvrtek 14:00 - 14:45

    Šikulka  S. Nohýnková  J 42      pátek 13:00 - 14:00
    Výtvarné dílny  K. Klosová  R 215      čtvrtek 14:00 - 15:00
    Výtvarný kroužek  S. Havrdová  J 42

úterý 13:15 - 14:15

středa 14:00 - 15:00

 

KROUŽKY POŘÁDANÉ JINÝMI INSTITUCEMI

Název

Vedoucí

Pracoviště

Den, čas

Hra na kytaru

http://www.kytara-jablonec.cz/

V. Linhart

J 42

R 215

středa 13:45 - 14:30

středa 14:40 - 15:25

Veselá věda

https://www.veselaveda.cz/

     M. Vokáčová      J 42      pátek 13:00 - 14:00

Robotika

https://www.veselaveda.cz/

T. Vymetal

R 216

 pondělí 14:00 - 15:30

 

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín