ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ČTVRTEK 13. DUBNA 2023

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky.

 

Zápis do ZŠ krok za krokem

1. krok – generování žádostí

Od 20. 3. 2023 bude možné v aplikaci generovat žádost o přijetí/odkladu (odkaz zde)

2. krok – odevzdání žádosti v ZŠ (ZÁPIS)

ve čtvrtek 13. 4. 2023 od 13.00 do 18.00 hodin

3. krok – zveřejnění výsledků zápisu

5. května 2023 na webu ZŠ a veřejně přístupném místě v ZŠ

 

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat dne  13. dubna 2023 od 13:00 do 18:00 na obou pracovištích 1. stupně (Rychnovská 215, Janáčkova 42).

Od 20. 3. 2023 bude zákonným zástupcům zpřístupněn systém (odkaz zde), v němž si zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň si rezervuje konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v budově školy dne 13. 4. 2023.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 1. vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému (odkaz zde);

 2. rodný list dítěte; 

 3. občanský průkaz zákonného zástupce; 

 4. v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

V případě, že trvalý pobyt dítěte není shodný s trvalým pobytem zákonného zástupce, lze body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve školském obvodu školy započítat v případě, že žádost bude doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:

 • předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,

 • doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,

 • doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,

 • doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 1. vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému (odkaz zde);

 2. vytištěná a podepsaná žádost o odklad povinné školní docházky, kterou zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;

 3. rodný list dítěte;

 4. občanský průkaz zákonného zástupce;

 5. doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;

 6. doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky. 

 

Zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií (viz Kritéria přijímání žáků k plnění povinné školní docházky). 

Případné dotazy jsme připraveni Vám zodpovědět prostřednictvím e-mailu: dudova@zskokonin.cz nebo tel. čísle 483 302 140.

Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

 

 

 


Popis souboruTypVelikost
Kritéria přijetí PDF 53,93Kb
Zápis 2023-24 PDF 73,54Kb

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín