Seznam vyučujících

Rychnovská 216 - sborovna - tel.: 483 302 723, 720 221 684

JMÉNO

 

E-MAIL

Konzultační hodiny

Benčíková Zdenka

matematika, přírodopis, přírodověda, vlastivěda, tělesná výchova

bencikova@zskokonin.cz

 

Brus František

fyzika

brus@zskokonin.cz

po předchozí domluvě

úterý 14:30 - 15:15 

Drápelová Kateřina

školní metodik prevence

hudební výchova, občanská výchova,  výchova ke zdraví, pracovní činnosti

třídnictví: 8.A

drapelova@zskokonin.cz

středa 13:45 - 14:30 

Dudová Dita

zástupkyně ředitelky školy

český jazyk, dějepis

dudova@zskokonin.cz

pondělí 13:45 - 14:30 

Grohová Irena

přírodopis, chemie, zeměpis, pracovní činnosti

třídnictví: 6.A

grohova@zskokonin.cz

 pondělí 15:15 - 16:00

Hammerschmiedová Hana

dějepis, výtvarná výchova, pracovní činnosti

hammerschmiedova@zskokonin.cz

úterý 13:20 - 14:00 

Havlová Radka

matematika, fyzika, pracovní činnosti

třídnictví: 7.B

havlova@zskokonin.cz

 pondělí 13:40 - 14:25

Kloučková Kateřina

český jazyk, dějepis

třídnictví: 7.A

klouckova@zskokonin.cz

 úterý 13:00 - 13:45

Kočíbová Ivana

anglický jazyk, občanská výchova, tělesná výchova

třídnictví: 8.B

kocibova@zskokonin.cz

sudé týdny

úterý 15:15 - 16:00

Patrmanová Hana

anglický jazyk, výtvarná výchova

třídnictví:

9. třída

patrmanova@zskokonin.cz

 úterý 13:30 - 14:15

Šálek Jiří

správa IT

informatika

admin@zskokonin.cz

 

Šmídová Lea

ředitelka školy

výchovná poradkyně

německý jazyk

smidova@zskokonin.cz

 pondělí 13:30 - 14:15

Špidlová Jitka

anglický jazyk, německý jazyk

spidlova@zskokonin.cz

 po předchozí domluvě

J42 pondělí 9:55 - 12:35

R216 čtvrtek 14:35 - 15:20

Vondráček Jiří

matematika, anglický jazyk

vondracek@zskokonin.cz

 úterý 13:15 - 14:00

Vymetal Tomáš

zeměpis, dějepis, tělesná výchova

třídnictví: 6.B

vymetal@zskokonin.cz

 pátek 14:00 - 14:45

                                                                                                                                 

Rychnovská 215  - sborovna - tel.: 483 302 464, 733 573 867

 

Hostašová Radmila

speciální pedagog

třídnictví: 1.A

hostasova@zskokonin.cz

Kopáčková Ivana

anglický jazyk

kopackova@zskokonin.cz

Kurfiřtová Magda

anglický jazyk

kurfirtova@zskokonin.cz

Mastníková Monika

třídnictví: 5.A

mastnikova@zskokonin.cz

Patková Jana

třídnictví: 3.A

patkova@zskokonin.cz

Suchá Pavlína

třídnictví: 4.A

sucha@zskokonin.cz

Zahradníková Lenka

třídnictví: 2.A

zahradnikova@zskokonin.cz

                                                                                                                                                                                              

Janáčkova 42 - sborovna - tel.: 483 722 070, 733 573 892

Hlavová Lucie

třídnictví: 5.B

hlavova@zskokonin.cz

Havrdová Soňa

výtvarná výchova

havrdova@zskokonin.cz

Hozdová Danuše

třídnictví: 2.B

hozdova@zskokonin.cz

Loudová Dana

třídnictví: 3.B

loudova@zskokonin.cz

Nohýnková Stanislava

tělesná výchova

nohynkova@zskokonin.cz

Řehořová Lenka

třídnictví: 1.B

rehorova@zskokonin.cz

Spanilá Marcela

třídnictví: 4.B

spanila@zskokonin.cz

                                              

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín