Školní družina

Rychnovská 215 - tel.: 483 302 464

Humajová Radka                                                      humajova@zskokonin.com

Klosová Karolína                                                      klosova@zskokonin.com

Dokumenty

Janáčkova 42 - tel.: 483 722 118

Havrdová Soňa                                                         havrdova@zskokonin.com

Nohýnková Stanislava                                               nohynkova@zskokonin.com

Dokumenty

 

 

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín