Školní družina

Janáčkova 42

tel.: 483 722 118

Rychnovská 215

tel.: 483 302 464

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín