Kariérový poradce

RNDr. Irena Grohová

Konzultační hodiny: 

- po předchozí telefonické domluvě                

tel: 483 302 723, 720 221 684

email: grohova@zskokonin.cz

Kariérový poradce zajišťuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Zaměřuje se především na kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a volbě povolání žáků. 

 

Důležité informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022                                                    

ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

 

Přihlášku odevzdá uchazeč řediteli střední školy:

- do 30. listopadu 2020 - obory s talentovou zkouškou

- do 1. března 2021 - střední školy a víceletá gymnázia

 

Ostatní termíny:

- do 31. 1. 2021 stanoví SŠ kritéria pro přijímací řízení na SŠ bez talentové zkoušky včetně termínu přijímacího řízení

- v týdnu od 26. do 28. 2. obdrží žáci 2 přihlášky na SŠ

- podle požadavků SŠ si během jarních prázdnin zajistí lékařskou prohlídku

- do 1. 3. 2021 - odevzdání přihlášek na příslušnou střední školu

- březen 2021 - ZÁPISOVÝ LÍSTEK - zákonní zástupci si v naší škole vyzvednou zápisový lístek, který po obdržení výsledku přijímacího řízení odevzdají na vybranou střední školu

- termíny jednotných přijímacích zkoušek:

pondělí 3. května 2021 a  úterý 4. května 2021 - termín pro konání testů pro první kolo přijímacího řízení v rámci jednotných přijímacích zkoušek do 4letých oborů vzdělání včetně sportovních gymnázií;

středa 5. května 2021 a čtvrtek 6. května 2021 - termín pro konání testů pro první kolo přijímacího řízení v rámci jednotných přijímacích zkoušek do 6letých a 8letých oborů vzdělání;

náhradní termíny pro všechny obory: středa 2. června 2021 a čtvrtek 3. června 2021

 

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách: edulk.cz, infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.cermat.cz

 

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Žákům základní školy ho vydává ředitelka základní školy. Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu.

                   

 

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín