Kariérový poradce

RNDr. Irena Grohová

Konzultační hodiny: 

liché týdny pondělí, středa 15:30 - 16:30 (po předchozí telefonické domluvě)

- Po dohodě možnost i jiného termínu.                 

tel: 483 302 723, 720 221 684

email: grohova@zskokonin.com

Kariérový poradce zajišťuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Zaměřuje se především na kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a volbě povolání žáků. 

 

Důležité informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021                                                    

ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

 

Přihlášku odevzdá uchazeč řediteli střední školy:

- do 30. listopadu 2019 - obory s talentovou zkouškou

- do 1. března 2020 - střední školy a víceletá gymnázia

 

Ostatní termíny:

-  do 31. října 2019 - na webu střední školy zveřejnění kritérií pro přijetí - obory s talentovou zkouškou;

-  v termínu od 2. ledna a 15. ledna 2020 - talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřené obory i sportovní gymnázia), termíny stanoví škola;

-  do 31. ledna 2020 - termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení, termínů konání přijímací zkoušky pro 1. kolo a počtu přijímaných uchazečů;

-  5. února až 15. února 2020 - zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do oborů s talentovou zkouškou; sportovní gymnázia pokračují v přijímacím řízení;

- 14. dubna 2020 a 15. dubna 2020 - termín pro konání testů pro první kolo přijímacího řízení v rámci jednotných přijímacích zkoušek do 4letých oborů vzdělání včetně sportovních gymnázií;

- 16. dubna 2020 a 17. dubna 2020 - termín pro konání testů pro první kolo přijímacího řízení v rámci jednotných přijímacích zkoušek do 6letých a 8letých oborů vzdělání;

- od 22. dubna do 30. dubna 2020 - zveřejnění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, nebo do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Cermatem;

- 13. května 2020 a 14. května 2020 - náhradní termín přijímacích zkoušek pro první kolo přijímacího řízení.

 

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách: edulk.cz, infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.cermat.cz

 

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Žákům základní školy ho vydává ředitelka základní školy. Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu.

                   

 

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín