Důležité informace o přijímacím řízení

pro příští školní rok 2023/2024                                     

kariérová poradkyně: Mgr. Adéla Vélová (tel.: 483 302 723, email: velova@zskokonin.cz)

               

přihlášky

Přihlášku odevzdá uchazeč řediteli střední školy - osobně nebo zašle doporučeně poštou:

obory s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře, sportovní gymnázia) do 30. listopadu 2022 

   • Žáci si mohou podat max. 2 přihlášky a obdrží je po domluvě s kariérovou poradkyní koncem října.

 

střední školy a víceletá gymnáziado 1. března 2023  

 

31. ledna 2023 - obdrží žáci 2 přihlášky na SŠ

   • Podle požadavků SŠ si žáci během jarních prázdnin zajistí lékařskou prohlídku.

   • Žáci, kteří nebudou přijati na obor s talentovou zkouškou, dostanou opět 2 přihlášky na obor bez talentové zkoušky.

Do 1. března 2023 - odevzdání přihlášek (osobně nebo doporučeně poštou) na příslušnou SŠ na obory bez talentové zkoušky

 

EDUCA MY JOB - veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí

 • 10. října - 16. řijna 2022 v Liberci

 

Termíny jednotlivých přijímacích zkoušek

 • 2. - 15. ledna 2023 - 1. kolo přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou

 • 13. a 14. dubna 2023 - jednotné přijímací zkoušky do 4letých oborů vzdělávání včetně sportovních gymnázií (1. kolo)

 • 17. a 18. dubna 2023 - jednotné přijímací zkoušky do 6letých a 8letých oborů vzdělávání (1. kolo) 

 

 • Náhradní termíny pro všechny obory - 10. a 11. května 2023

 

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách: 

www.edulk.cz

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.cermat.cz

 

Dny otevřených dveří 

Na webových stránkách jednotlivých škol najdete termíny Dnů otevřených dveří.


ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole. 

Zákonným zástupcům žáků základní školy ho vydává ředitelka ZŠ.

Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu. 

Zápisový lístek žáci našich 9. tříd obdrží během března, úspěšní zájemci o víceletá gymnázia po přijetí na gymnázium (vystavení trvá 1 - 2 dny).


V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte kariérovou poradkyni. 

Mgr. Adéla Vélová (email: velova@zskokonin.cz)

 

Korona kamera en iyi dershane ankara dershane

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín