Pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Stanislav Cenek                         602 438 259               stanislav.cenek@gmail.com

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín