TÝDENNÍ PLÁN 

  

pondělí 30. 11.

Zahájení prezenční výuky celého 1. stupně a žáků IX. třídy.

Ve střídavém režimu do školy v týdnu od 30. 11. nastupují žáci VI. A, VII. A, VIII. A.

Žáci VI. B, VII. B a VIII. B pokračují v distanční výuce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín