Školní poradenské pracoviště

výchovná poradkyně

Rychnovská 216 - ředitelna - tel.: 483 302 140, 775 995 216

Lea Šmídová                                                reditel@zskokonin.cz

 

školní metodik prevence

Rychnovská 216 - sborovna - tel.: 483 302 723, 736 511 165

Kateřina Syrová                                             syrova@zskokonin.cz

 

speciální pedagog

Rychnovská 215  - sborovna - tel.: 483 302 464, 733 573 867

Radmila Hostašová                                       hostasova@zskokonin.cz

 

kariérový poradce

Rychnovská 216 - sborovna - tel.: 483 302 723, 736 511 165

Adéla Vélová                                               velova@zskokonin.cz

 

Korona kamera en iyi dershane ankara dershane

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín