Zaměstnanci ve školním roce 2020 - 2021

ředitelka školy: Mgr. Lea Šmídová

zástupkyně ředitelky: Mgr. Dita Dudová

učitelka pověřená vedením odloučeného pracoviště v Janáčkově 42: Mgr. Lenka Řehořová

 

1.stupeň                                                                    2. stupeň

1. A - Mgr. Radmila Hostašová                6. A -  RNDr. Irena Grohová 

1. B - Mgr. Lenka Řehořová                     6. B - Mgr. Tomáš Vymetal

2. A - Mgr. Lenka Zahradníková               7. A - Mgr. Kateřina Kloučková

2. B - Mgr. Danuše Hozdová                    7. B - Mgr. Radka Havlová

3. A - Mgr. Jana Patková                         8. A - Mgr. et Mgr. Kateřina Drápelová

3. B - Mgr. Dana Loudová                        8. B - Mgr. Ivana Kočíbová

4. A - Mgr. Pavlína Suchá                         9. tř. - Mgr. Hana Patrmanová

4. B - Mgr. Marcela Spanilá                     Netřídní učitelé: 

5. A - Mgr. Monika Mastníková                Ing. Zdenka Benčíková 

5. B - Mgr. Lucie Hlavová                       Mgr. František Brus  

Netřídní učitelé:                                  Mgr. Hana Hammerschmiedová 

Soňa Havrdová                                     Jiří Šálek

Radka Humajová                                  Mgr. Jitka Špidlová   

Mgr. Ivana Kopáčková                           Mgr. Jiří Vondráček

Mgr. Magda Kurfiřtová                          Asistenti pedagoga:       

Stanislava Nohýnková                           Karolína Klosová

                                                           Hana Lukášová                                               

                                                           Ing. Petra Valtová

Školní družina

Rychnovská 215

Vychovatelky – Radka Humajová, Karolína Klosová  

Janáčkova 42

Vychovatelky – Soňa Havrdová, Stanislava Nohýnková

 

Provozní pracovníci

Rychnovská 215

Školnice – Petra Macurová

Úklid – Pavla Kornoušková

Janáčkova 42

Školník – Petr Matzig                

Úklid – Marie Bírová, Danuše Janusová

Rychnovská 216

Účetní – Eva Junková

Školník – Ivan Brabenec

Úklid – Klára Pecháčková, Lenka Cermanová

 

Školní jídelna

Vedoucí – Miroslava Karelová

Kuchařky

Janáčkova 42 – Jaroslava Prokopová, Romana Čtveráčková

Rychnovská 216 – Daniela Mrklasová, Vlasta Dostrašilová, Dagmar Pleštilová

 

Správa IT

Jiří Šálek

 

Spolek rodičů Vrkoslavice

Předsedkyně – Mgr. Lenka Řehořová

 

Spolek rodičů ZŠ Kokonín

Předsedkyně – Petra Macurová

 

Volná místa:

Právnická osoba:    Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace      

Kontaktní údaje:    Mgr. Lea Šmídová – ředitelka školy

Nabídky zasílejte na: reditel@zskokonin.com; 483 302 140, 775 995 216     

Pracovní pozice    učitel/ka Inf, úvazek 0,36      
Specializace:    předpoklady podle z. č. 563/2004 Sb.      
Termín nástupu:     2. 9. 2019     

    

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín