Online schránka důvěry

Projekt s názvem "Nenech to být" (NNTB) má za úkol poskytovat pomoc žákům v případě potřeby, a celý tento projekt je podporován Ministerstvem školství.

Tato webová platforma a mobilní aplikace fungují jako online schránka důvěry na školách a firmách po celém světě. Jejich cílem je umožnit rychlou a anonymní komunikaci mezi studenty, učiteli, zaměstnanci a vedením ohledně problémů ve školním prostředí.

Někdy se může stát, že se ocitneš v náročné situaci nebo situaci, kterou neumíš vyřešit. Může to být něco, co tě tíží, ale nechceš o tom mluvit s nikým jiným.

Právě k tomu slouží naše nová elektronická schránka důvěry, kam můžeš anonymně sdělit, co tě trápí. Samozřejmě, pokud si přeješ, můžeš se podepsat. Tvé sdělení bude odesláno školní metodičce prevence, Mgr. Kateřině Syrové, která se jím následně zabývá.

Webová adresa schránky ZŠ Kokonín: https://www.schranka-duvery.cz/schranka/4693ca12

Schránka důvěry

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín