great needlework certainly is the root amount of the best pop over to this website in the world. great needlework certainly is the root amount of the best site web in the world. fake u-boat can give you a beautiful and memorable summer impression. approximately four decades might be buy fake rolex for sale in usa pioneer. swiss givenchyreplica.ru online in high quality. Projekty - Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín

Projekty

ŠABLONY II

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014567, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce, na sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Logo MŠMT

Logo EU fondy

LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE

Všechno vždy začíná u dětí. Je proto důležité právě jim co nejdřív ukázat, že svět okolo sebe mohou změnit k lepšímu a leckdy i snadno. Žáky učíme reálně přemýšlet a pojmenovat, co by chtěli změnit. Pod naším vedením uvažují, kolik bude zlepšení stát peněz a úsilí. Prakticky si vyzkouší nápad obhájit, získat pro něj v okolí podporu, spolupracovat. Výsledkem je pak nejen vylepšené prostředí v konkrétní škole a několik splněných snů, ale především školáci, kteří jsou o pěkný kus blíž k sebevědomým občanům.

Logo Lepší místo

PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁKY S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

Cílem tohoto programu je podpora mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol při pořizování kompenzačních pomůcek pro celkový rozvoj dětí s různou mírou podpůrných opatření .

 Logo Liberecký kraj

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

Z projektu Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, jsou hrazeny pravidelné dodávky pro všechny žáky naší školy.           Zdravé svačinky jsou zdarma dodávány minimálně dvakrát měsíčně pro žáky 1. i 2. stupně.

 Ovoce a zelenina do škol

MLÉKO DO ŠKOL

Projekt "Mléko do škol" podporuje spotřebu mléka a mléčných výrobků u žáků základních škol a děti 1. i 2. stupně dostávají dvakrát měsíčně mléčné výrobky zcela zdarma.

 Mléko do škol

NENECH TO BÝT

Nenech to být je webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku.

 Logo NNTB

NADACE JABLOTRON

Z projektu Minigranty pro učitele přírodních věd jsme získané prostředky využili na vlastní vzdělávání v oboru, zajímavé akce nebo pomůcky pro své třídy.

 Logo Nadace Jablontron

HASÍK

Projekt Hasík je určen dětem základních škol a je zaměřen na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.                         

 Logo Hasík

 

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín