Projekty

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY ZŠ KOKONÍN

Liberecký kraj poskytl neinvestiční dotaci na úhradu nákladů spojených s realizací projektu pod názvem "Kompenzační pomůcky ZŠ Kokonín - Rychnovská 215" a "Kompenzační pomůcky ZŠ Kokonín - Janáčkova 42".

ADAPTAČNÍ PROGRAM V ZŠ KOKONÍN

Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 je naše škola realizátorem projektu s názvem Adaptační program v ZŠ Kokonín, který je podpořen z rozpočtu Libereckého kraje. Projekt je zaměřen především na šestý ročník a jeho adaptaci po přechodu na 2. stupeň a aktivní práci s třídními kolektivy.

Liberecký kraj

ŠABLONY II

Od 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014567, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce, na sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

Logo MŠMT

Logo EU fondy

LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE

Všechno vždy začíná u dětí. Je proto důležité právě jim co nejdřív ukázat, že svět okolo sebe mohou změnit k lepšímu a leckdy i snadno. Žáky učíme reálně přemýšlet a pojmenovat, co by chtěli změnit. Pod naším vedením uvažují, kolik bude zlepšení stát peněz a úsilí. Prakticky si vyzkouší nápad obhájit, získat pro něj v okolí podporu, spolupracovat. Výsledkem je pak nejen vylepšené prostředí v konkrétní škole a několik splněných snů, ale především školáci, kteří jsou o pěkný kus blíž k sebevědomým občanům.

Logo Lepší místo

PODPORA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO ŽÁKY S PODPŮRNÝMI OPATŘENÍMI

Cílem tohoto programu je podpora mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol při pořizování kompenzačních pomůcek pro celkový rozvoj dětí s různou mírou podpůrných opatření .

 Logo Liberecký kraj

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

Z projektu Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, jsou hrazeny pravidelné dodávky pro všechny žáky naší školy.           Zdravé svačinky jsou zdarma dodávány minimálně dvakrát měsíčně pro žáky 1. i 2. stupně.

 Ovoce a zelenina do škol

MLÉKO DO ŠKOL

Projekt "Mléko do škol" podporuje spotřebu mléka a mléčných výrobků u žáků základních škol a děti 1. i 2. stupně dostávají dvakrát měsíčně mléčné výrobky zcela zdarma.

 Mléko do škol

NENECH TO BÝT

Nenech to být je webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku.

 Logo NNTB

NADACE JABLOTRON

Z projektu Minigranty pro učitele přírodních věd jsme získané prostředky využili na vlastní vzdělávání v oboru, zajímavé akce nebo pomůcky pro své třídy.

 Logo Nadace Jablontron

HASÍK

Projekt Hasík je určen dětem základních škol a je zaměřen na výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.                         

 Logo Hasík

 

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín