Školská rada

Stanislava Nohýnková předseda (zástupce pedagogů) nohynkova@zskokonin.cz
Dita Dudová člen (zástupce pedagogů) dudova@zskokonin.cz
Lenka Urbánková člen (zástupce zřizovatele) urbankoval@seznam.cz
Jana Hamplová člen (zástupce zřizovatele) j.hamplova@volny.cz
Michaela Zavadilová člen (zástupce rodičů) michaela.zavadilova@volny.cz
Petra Macurová
člen (zástupce rodičů) macurova@zskokonin.cz

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín