Školní jídelna

Rychnovská 216

Miroslava Karelová
tel.: 483 302 196
e-mail: jidelna@zskokonin.cz

Janáčkova 42

Miroslava Karelová
tel.: 483 722 119
e-mail: jidelnavrk@zskokonin.cz

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín