Historie

Zdejší česká škola byla zřízena 3. dubna 1919. Nebyla však ustanovena budova, ve které by byla umístěna. Později byla obcí zakoupena budova č. 327, původního majitele p. Hubnera. Po stavebních úpravách se začalo pravidelně vyučovat dne 13. října 1919. V tomto roce navštěvovalo školu 38 dítek. Ve dvacátých letech byl přestavěn obytný dům na školní budovu v Dolním Kokoníně (dnešní Rychnovská 215). Od září 1938 museli zdejší žáci docházet do školy na Vrkoslavice, protože řídící učitel musel narukovat (mobilizace). V Kokoníně se po válce začalo vyučovat 21. června 1945 s počtem 14 dítek. V padesátých letech se začalo vyučovat i v budově Rychnovská 216, bývalé vile Johana Rosslera, kde se vyučuje dodnes. Škola na Vrkoslavicích byla postavena v roce 1903 a slouží dodnes.

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín