Kariérový poradce

RNDr. Irena Grohová

Kariérový poradce zajišťuje poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. Zaměřuje se především na kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a volbě povolání žáků. V případě jakýchkoli dotazů můžete kariérovou poradkyni kontaktovat:

tel: 483 302 723, 720 221 684

email: grohova@zskokonin.cz

Aktuální informace a doplňující údaje k přijímacímu řízení budou zveřejňovány ve speciálním kurzu v Google Classroom (pro přihlášení je potřeba žákovský e-mail a heslo):

https://classroom.google.com/u/0/c/MzgzMTEyMTIxOTQ1

 

Důležité informace o přijímacím řízení pro příští školní rok 2022/2023                                                    

ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku odevzdá uchazeč řediteli střední školy:

- do 30. listopadu 2021 - obory s talentovou zkouškou

- do 1. března 2022 - střední školy a víceletá gymnázia

 

Ostatní termíny:

- do 31. 1. 2022 stanoví SŠ kritéria pro přijímací řízení na SŠ bez talentové zkoušky včetně termínu přijímacího řízení

- 31. ledna 2022 obdrží žáci 2 přihlášky na SŠ

- podle požadavků SŠ si během jarních prázdnin zajistí lékařskou prohlídku

- do 1. 3. 2022 - odevzdání přihlášek na příslušnou střední školu

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

úterý 12. dubna 2022 a  středa 13. dubna 2022 - termín pro konání testů pro první kolo přijímacího řízení v rámci jednotných přijímacích zkoušek do 4letých oborů vzdělání včetně sportovních gymnázií;

úterý 19. dubna 2022 a středa 20. dubna 2022 - termín pro konání testů pro první kolo přijímacího řízení v rámci jednotných přijímacích zkoušek do 6letých a 8letých oborů vzdělání;

náhradní termíny pro všechny obory: úterý 10. května 2022 a středa 20. května 2022

 

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách: edulk.cz, infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.cermat.cz

 

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Žákům základní školy ho vydává ředitelka základní školy. Zápisový lístek se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na zvolenou střední školu. Zápisový lístek žáci našich 9. tříd obdrží během března. Úspěšní zájemci o víceletá gymnázia po přijetí na gymnázium (vystavení trvá 1 - 2 dny).

                   

 

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín