VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Základní školy Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvkové organizace, se sídlem Rychnovská 216 zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace, od 1. 9. 2022.

Celkový přehled přijatých uchazečů najdete zde.

Uchazeči přijatí na odloučené pracoviště v Rychnovské 215 jsou zde.

Uchazeči přijatí na odloučené pracoviště v Janáčkově 42 jsou zde.

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání. 

Třídní schůzky budoucích 1. tříd se uskuteční v úterý 21. 6. 2022 od 16:00 na obou pracovištích - v Rychnovské 215 a Janáčkově 42.

Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy         

 

 

 

 

 


Popis souboruTypVelikost
Výsledky zápisu PDF 445,90Kb
Žáci přijatí na pracoviště Rychnovská 215 PDF 561,97Kb
Žáci přijatí na pracoviště Janáčkova 42 PDF 379,44Kb
Kritéria přijetí PDF 53,93Kb
Zápis 2022-2023 PDF 73,45Kb

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín