Projekt šablony 2017

Od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu Projekt reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006301 s názvem "Profesní rozvoj pedagogů ZŠ", který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Celková výše podpory činí 259. 293,- Kč

Logo MŠMT a EU fondy

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín