„Písmenka jsou kamarádi pro ty, kteří si čtou rádi!“

Knížka pro prvňáčka

Knížky autorky Ester STARÉ byly představeny 2. června 2022 v rámci projektu KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA. Poutavé vyprávění spojené s ukázkami autorského čtení zaujaly všechny prvňáčky z obou prvních tříd.
Propojení ilustrací s textem, animací i hudebním zpracováním ocenili všichni posluchači. Závěrečné společné čtení dětí s autorkou přesvědčilo všechny přítomné v sále, že prvňáci už umí přečíst všechna
písmenka a jsou opravdoví malí čtenáři.

Za aktivitu i krásné čtení obdrželi všichni prvňáci knížku „DUBÁNEK A TAJEMNÝ VZKAZ“, kterou si budou moci přečíst společně ve škole.

Celá akce byla podpořena v rámci projektu MAP Jablonecko II s cílem rozvíjet čtenářskou dovednost a
zájem dětí o čtení. Za tento skvělý nápad moc děkujeme.

Jana Patková a Lucie Hlavová

 

Datum publikování: 05.06.2022 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín