Báje, pověsti, legendy v knihovně

Po období covidu se v knihovně určitě nenudí, protože tentokrát do ní vyrazila 5. B.

Třída V. B navštívila městskou knihovnu, kde byl pro žáky připraven program, při kterém se blíže seznámili s literárními pojmy. V první části besedy plnili úkoly v pracovním listu. Poznávali rozdíl mezi pohádkou, pověstí, bajkou, bájí, seznámili se s autory a jejich díly. Potom si od paní knihovnice poslechli pověst o duchovi Jizerských hor Muhu. Všechny zaujala i obsáhlá kartotéka knih, které si mohli na malou chvíli zapůjčit.

Závěr programu zpestřila pohádka v audiovizuálním sále Císařovy nové šaty.

M. Spanilá

 

Datum publikování: 01.05.2022 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín