Dárek ke Dni učitelů udělila Česká televize

Titul Zlatý Ámos České televize doputoval do Kokonína

 

Krásné ocenění, které je zároveň velkým poděkováním za celoživotní pedagogickou práci, získala kolegyně paní učitelka Jana Patková. Z regionálního kola, v němž se stala Libereckým Ámosem 2023, postoupila do semifinále. A opravdu velkým a nečekaným, ale velmi milým překvapením bylo, že vybojovala titul Ámos České televize 2023.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/223411010100327/cast/970513/

Ještě jednou paní Janě Patkové blahopřeji nejen za sebe, ale hlavně za žáky a jejich rodiče. Pedagogická práce je opravdu mimořádně zodpovědné poslání, které se nám pedagogům zdá být někdy nedoceněné. Tento úspěch je zcela jistě inspirující a já přeji nejen paní Patkové, ale všem kolegům učitelům mnoho dobrých nápadů a hodně úspěchů v jejich náročné, ale krásné práci.

Všem přeji krásný Den učitelů 2023! 

Lea Šmídová

 

Datum publikování: 27.03.2023 | Datum akce: | Autor: Lea Šmídová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín