Environmentální výchova v praxi 

Projektový den ve 2.A

Role člověka v lesním společenstvu a jeho sounáležitost s přírodou byly náplní projektového dne s odborníkem ve 2.A. Žáci si prakticky ukázali, jak lze přírodu chránit a jak o naše lesy pečovat. Seznámili se s novým názvoslovím, pojmy i přístroji. Do připraveného programu se mohli zapojit všemi smysly a vyzkoušeli si důležitou profesi lesního pracovníka. Díky všem aktivitám v učebně i venku získali povědomí o nezbytnosti symbiózy člověka a přírody.

Jana Patková

 

Datum publikování: 22.11.2022 | Datum akce: | Autor: Jana Patková

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »
Korona kamera en iyi dershane ankara dershane

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín