Finanční a digitální gramotnost

Program pro žáky 2. stupně

Ve čtvrtek 9. 12. 2021 se obě šesté třídy zúčastnily programu vedeného ČSOB na téma Finanční a digitální vzdělávání, který je zaměřen na zvyšování povědomí o finanční a digitální gramotnosti našich žáků. Přednáška byla vedena interaktivní formou – oblasti, na které se lektorka soustředila, byly zaměřeny na peníze, hospodaření domácnosti a digitální bezpečnost. Stejná přednáška čeká v lednu 2022 i žáky dalších ročníků 2. stupně.

Kateřina Matulová

 

Datum publikování: 10.12.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín