Hodnocení 1. pololetí školního roku 2020/2021

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 přinesou domů výpis z vysvědčení pouze žáci 1. a 2. ročníku.

 

Vážení rodiče,

současná situace neumožňuje osobní předání vysvědčení  všem žákům. Ve čtvrtek 28. 1. 2021 obdrží výpis  z vysvědčení pouze žáci, kterým je povolena osobní přítomnost na vzdělávání, tj. žáci 1. a 2. ročníku. 

Ostatním žákům bude výpis z vysvědčení předán až po nástupu do školy, nejpozději  však třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 

Škola však musí zákonné zástupce a žáky informovat o výsledcích vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021. 

Žáci 3. až 5. ročníku obdrží výpis z vysvědčení od svých třídních učitelů e-mailem.

Žáci 2. stupně a jejich zákonní zástupci již obdrželi od třídních učitelů hodnocení 1. pololetí a výsledky vzdělávání jsou pro ně přístupné i ve webové aplikaci Škola OnLine - online žákovská knížka. 

Od 1. února 2021 vstupují v platnost pokyny k distanční výuce, které se týkají školního řádu a pravidel pro hodnocení (přílohy).

Děkujeme Vám všem za spolupráci a přejeme především zdraví a pevné nervy v této zvláštní  době.  

 

Datum publikování: 25.01.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Ke stažení

Distanční výuka - Pokyn číslo 1 | Distanční výuka - Pokyn číslo 2

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín