Hodnocení po dvou týdnech distančního vzdělávání

Komentář ředitelky školy

Vážení rodiče,

situace s uzavřením škol zaskočila všechny z nás.  Jde o mimořádný stav, který potrvá nejméně do poloviny května. Tato náhlá změna významně zasáhla do chodu Vašich rodin i naší učitelské práce. Obě strany byly ze dne na den donuceny převzít nové role a začít spolu intenzivně komunikovat.

Od pondělí 16. března, kdy k této změně došlo, uplynulo čtrnáct dní a já bych ráda toto období shrnula.

Nejdříve třídní učitelé všech žáků kontaktovali rodiče, aby výuka mohla být nastartována. Na webových stránkách školy vznikla záložka DOMÁCÍ ÚKOLY, kam vyučující zadávají úkoly, úlohy, odkazy, prezentace a jiné. Zavedli jsme konzultační dobu všech vyučujících v pracovních dnech v čase 10:00 – 12:00 pro případné  dotazy všeho druhu.

U žáků prvního stupně bylo zcela jasné, že mladší děti potřebují dohled nad plněním povinností, byť malého rozsahu. Učitelky se proto snaží o co nejcitlivější přístup, nepřehlcování, zasílání přiměřeného množství úkolů ve stylu škola hrou, zohledňují konkrétní požadavky. 

Pro  žáky  druhého  stupně  jsme zvolili systém práce v tzv. asynchronním režimu, kdy učitel zadává       e-mailem nebo prostřednictvím jiných aplikací. Vycházíme z toho, že starší děti již informace dokáží vyhledávat a zpracovávat samostatněji. Taktéž bez větších problémů samostatně komunikují s vyučujícími. Učivo je pro ně také redukováno s důrazem na opakování.

Nový způsob výuky vyžaduje technickou podporu (počítače, notebooky).  Zatím ve většině případů nenarážíme na problémy v komunikaci a já Vám děkuji, že i toto společnými silami zvládáme.

V současné době se již objevuje velké množství komentářů, poznatků a rad, jak bychom měli pracovat. Osobně nesdílím ten názor, že žákovské práce by měly být bez návrhu na hodnocení. I z hlediska motivace pro další práci je důležité vědět, že po splnění úkolu následuje pochvala, návrh na známku. V žádném případě to ale není o tom, abychom na pracující rodiče tlačili, nakládali na ně nezvládnutelné množství učiva a zatěžovali je kvůli známkování.

Domnívám se, že všichni vyučující ke svým povinnostem přistupují s rozumem a na zřeteli mají možnosti konkrétních žáků. Děláme maximum, abychom Vám vyšli vstříc, neboť naším společným cílem je toto období zvládnout, dosáhnout pokroku a popostrčit děti k samostatnosti a zodpovědnosti.

Děkuji za všechny zpětné reakce, které zasíláte mně, nebo je sdělujete učitelům. Ať ty pozitivní, které jednoznačně převažují, anebo negativní, které jsou přinejmenším k zamyšlení.

Vážení rodiče, velmi si vážíme Vaší podpory. Za všechny zaměstnance školy Vám přeji pevné zdraví a optimismus a ještě jednou děkuji, že nám pomáháte.

Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy                                                           

 

Datum publikování: 27.03.2020 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín