INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Na základě usnesení vlády ČR dochází k úplnému uzavření mateřských i základních škol. Od pondělí 1. března 2021 se budou také žáci 1. a 2. tříd účastnit online a distanční výuky. 

Vážení rodiče, mílí žáci,

dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností od 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz základních škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Pro všechny žáky včetně žáků 1. a 2. ročníků platí povinná distanční výuka. Ta probíhá formou videokonferencí na platformě Google Meet (přístup obdrželi všichni žáci). Úkoly a materiály jsou zadávány a odevzdávány jedině prostřednictvím Google Classroom. 

Rozvrh videokonferencí obdrží žáci 1. a 2. tříd od svých třídních učitelů.

Pokud máte problémy s přihlašovacími údaji do Google Classroom a Meetu, kontaktujte správce IT Jiřího Šálka (admin@zskokonin.cz) nebo třídního učitele.

Žákům, kteří mají problémy s technickým vybavením, je možné zapůjčit ještě několik tabletů - opět po domluvě se správcem IT nebo třídním učitelem.

Pro žáky, kteří nemají možnost připojení přes počítač, budou po předchozí domluvě učitelé připravovat materiály v písemné podobě.

Nadále jsou povoleny individuální konzultace dětí, žáků v základním vzdělávání.

Obědy byly všem žákům hromadně od 1. 3. 2021 odhlášeny. 

Podle nových pravidel škola již nevystavuje žádná potvrzení o ošetřovném. Bližší a aktuální informace k ošetřovnému je možné získat na stránkách MPSV: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních (v Jablonci n. N. je touto školou ZŠ Mozartova).

Všichni doufáme, že toto opatření brzy skončí a uvidíme se opět ve škole.

                                                                             Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

Datum publikování: 27.02.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín