Informace pro zákonné zástupce v IZS

Dětem zákonných zástupců působících v IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením Ministerstvem zdravotnictví povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Vážení rodiče,

na základě vyhodnocení počtu žádostí a s ohledem na personální možnosti není možné vytvořit školní klub na obou odloučených pracovištích.

Pro děti z obou prvních stupňů (z Kokonína i Vrkoslavic) bude činnost školního klubu zahájena v pondělí 19. 4. a po celou dobu bude probíhat na pracovišti v Rychnovské 215.

Bližší informace:

Žák má možnost docházet do školy v týdnech, kdy v jeho kmenové třídě probíhá distanční výuka.

Činnost klubu je v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Dohled nad dětmi bude vykonávat pedagogický pracovník.

V týdnu od 19. 4. budou ve skupině přihlášené děti z 2. a 4. ročníku, v dalším týdnu z 1., 3. a 5. ročníku. Jedná se o střídavý režim v týdenních cyklech.

Dopolední program: v rámci možností zapojení do distanční výuky své třídy. Informujte třídní učitelky Vašeho dítěte, zda mu poskytnete např. notebook, tablet, aby se mohlo účastnit on-line hodin. Dále budou dítěti zadávány např. pracovní listy, aby mohlo vypracovávat úkoly zadané vyučujícími daných předmětů, pracovní sešity.

Oběd je zajištěn ve školní jídelně v Rychnovské 216, kam budou žáci docházet pod dohledem pedagogického pracovníka. Odchod na oběd vždy v 11:00.

Odpolední program: odpočinkové činnosti, volná hra, pohybové aktivity venku. Děti vybavte vhodným oblečením pro pobyt venku.

Dítě navštěvující tuto dětskou skupinu bude testováno dvakrát týdně

Před nástupem do klubu rodiče předloží potvrzení o příslušnosti k vybraným profesím.

Rodiče druháků a čtvrťáků prosíme o vyjádření třídní učitelce do tohoto pátku 16. 4. U žáků 1., 3. a 5. třídy do pátku 23. 4. V případě, že dítě nebude klub navštěvovat celý týden, prosíme z organizačních důvodů vždy do pátku o upřesnění, které dny bude dítě do klubu docházet. Informace sdělte buď třídní učitelce, nebo pošlete na e-mailovou adresu klub@zskokonin.cz.

Vyplněnou a podepsanou žádost (v příloze se stažení) stačí předat nejpozději v den nástupu dítěte do klubu.

                                                                                                 Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

Datum publikování: 15.04.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Ke stažení

Žádost o umístění do klubu

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín