Informace ze školní jídelny

Obě školní jídelny (Kokonín i Vrkoslavice) vaří už 1. září. 

Oběd se 1. září vydává od 10:00 do 12:00.

Zájemci o oběd 1. září odevzdají přihlášku ke stravování třídnímu učiteli už první den (přihláška ke stažení v příloze).

Další informace o výběru stravného jsou v dalších přílohách.

 

Datum publikování: 28.08.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Ke stažení

Přihláška ke stravování | Informace pro strávníky, kteří přecházejí z Vrkoslavic | Kokonín - výběr stravného | Vrkoslavice - výběr stravného

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín