iQLANDIA v Liberci

je chytrá zábava pro zvídavé školáky

Prohloubení vědomostí žáků z Rychnovské 215 bylo cílem návštěvy vzdělávacího parku v Liberci. Druhákům a třeťákům byl určen program ROBOTIKY, na VESMÍR se zaměřili čtvrťáci. Pod vedením zkušených lektorů se mladší žáci ponořili do světa programování a jednotlivými kroky vyslali včelku Bee-Bot a Ozobot na určenou trasu plnit zadané úkoly.
Čtvrťáci si otestovali znalosti o VESMÍRU a svoje vědomosti obohatili o nové poznatky. Po ukončení společného programu si všichni žáci mohli prohlédnout rozlehlé expozice iQLANDIE i iQPARKU a vyzkoušet si nabízené aktivity z jiných vědních oborů. Během her a aktivit se všichni dozvěděli nové informace, které určitě využijí v dalším vzdělávání ve škole.

J. Patková, M. Mastníková, L. Zahradníková

 

Datum publikování: 10.04.2024 | Datum akce: | Autor: Jana Patková

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín