Jaro v Sedmihorkách

Exkurze 3. A a 4. A

Děti z 3. A a 4. A se 16. května 2023 společně vypravily   na výlet do Sedmihorek, kde byl připraven zážitkový program zaměřený na ochranu přírody – „Lesní naučná stezka“ pro třetí třídu a program „Vlnění“ pro žáky čtvrté třídy.
Třeťáci poznali naučnou stezku s šestnácti interaktivními zastaveními, dozvěděli se mnoho zajímavostí o přírodě. Na cestu děti dostaly pracovní listy – průvodce stezkou, kam si zapisovaly svá pozorování a splněné úkoly.
Čtvrťáci v úvodu programu navštívili ovečky v ohradě, pohladili si je a nakrmili. V další části programu se seznámili s celým procesem zpracování ovčí vlny, od ostříhání až po hotový vlněný výrobek. Některé etapy zpracování (česání, plstění) si sami vyzkoušeli a z programu si odnesli vlastnoručně vyrobenou vlněnou drobnost.
Všichni jsme si výlet užili a těšíme se, že se do Sedmihorek vydáme za dalším poznáváním.

Radka Hostašová, Andrea Halamová

 

Datum publikování: 23.05.2023 | Datum akce: | Autor: Radka Hostašová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín