Kokonínští čtenáři

III. A na návštěvě knihovny v Kokoníně

Ve čtvrtek 18. 11. se žáci III. A vydali na návštěvu místní pobočky knihovny. Přivítala je milá paní knihovnice, která je seznámila s provozem knihovny. Následovalo sborové přečtení čtenářského slibu. Každý žák přečetl úryvek z knihy J. Ševčíkové: „Pohádky zahradního skřítka“, složil čtenářský slib na „Pasovací knihu“ a paní knihovnicí byl symbolickým mečem pasován na Rytíře řádu čtenářského. Za pěkně přečtený úryvek děti obdržely listinu čtenáře, záložku do knihy a sladkou odměnu.

Na závěr návštěvy si mohly vybrat a začíst se do knížky podle svého výběru.

Děti byly nadšené a již se těší na návštěvu knihovny v Jablonci n. N.

Lenka Zahradníková

 

Datum publikování: 18.11.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín