Kroužek mladých zdravotníků

– úspěch v soutěži

Děti z kroužku zdravotníků se letos opět účastnily soutěže mladých zdravotníků.

Na kroužku děti získávají praktické dovednosti a teoretické znalosti v oblasti první pomoci. Učí se ošetřit drobná poranění, poskytnout první pomoc kamarádovi nebo dospělým v případě nehody či úrazu, zavolat záchrannou službu. Trénují obvazové techniky, transport raněných, seznamují se s pravidly bezpečnosti. Učí se, jak reagovat v mimořádných situacích. Připravují se také na soutěže mladých zdravotníků, ve kterých byla družstva naší školy v minulých letech často úspěšná.

Letos se soutěže zúčastnil pětičlenný tým dívek ze 7. A. Děvčata si opakovala znalosti první pomoci a intenzivně nacvičovala ošetřování různých zranění.

Soutěž probíhala 3. května 2023 v areálu HZS Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou. Týmy žáků základních škol předvedly na pěti soutěžních stanovištích znalosti a dovednosti obvazových technik, transport raněných, ošetření různých zranění. Byla připravena také nesoutěžní stanoviště – hasiči, policisté, DDM Vikýř.

Náš tým z druhého stupně ve složení - Adéla Jahodová, Tamara Folková, Eliška Bartáková, Veronika Kemrová, Barbora Machatá - se umístil na krásném třetím místě. Děvčata si zaslouží pochvalu za týmovou spolupráci, statečnost a nasazení, s jakým soutěžila.

Radka Hostašová

 

Datum publikování: 08.05.2023 | Datum akce: | Autor: Radka Hostašová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín