Les a jeho živočišná říše

projektové dny ve III. A

Říjnové projektové dny ve III. A byly ve znamení environmentální výchovy. Odborníci zapojení do výuky prezentovali informace o lesním ekosystému. Edukační zážitky byly obohaceny o zajímavé vizuální i zvukové poznávací aktivity. V průběhu společné práce žáci využili i získané informace z knihy „Mravenečkova dobrodružství“, kterou v tomto období čtou.

A jaký největší zážitek měli účastníci všech aktivit? Poslechnout si skutečné hlasy ptáků, změřit rozpětí křídel největších dravců a sáhnout si na kožešiny lesní zvěře. Vícevrstvé stavebnice umožnily správně seřadit vývojová stádia živočichů a díky bohaté školní sbírce si každý prohlédl některé druhy ptactva ve skutečné velikosti. Výroba herbáře stromů ukázala, že si žáci mnoho informací zapamatovali. Atraktivní byly i závěrečné aktivity spojené s prací se dřevem a ze zbylého přírodního materiálu si všichni utvořili obrázek pro radost. Malá prezentace výtvorů z projektových dnů se stala součástí výzdoby školy.

Jana Patková

 

Datum publikování: 29.10.2023 | Datum akce: | Autor: Jana Patková

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín