Letecká show

Letecká show

Projektový den 6.A

V úterý 14. června 2022 proběhl v 6.A projektový den zaměřený na environmentální výchovu, konkrétně na ochranu ptactva. 

V úvodu dne děti zhlédly video o káněti lesním a doplnily pracovní list. Díky tomu se dozvěděly, kdo je to sokolník a jaké jsou nejznámější druhy dravců. Na školní zahradě se  mezitím zabydleli draví ptáci - raroh velký, káně Harrisova, orel skalní a mořský a také výr velký. 

Na zahradě ve školním atriu si děti vyslechly odborníka, sokolníka pana Straku, a měly možnost prohlédnout si všechny přítomné dravce zblízka. Pohladily si výra velkého a podržely si ho na ruce. Raroh všechny přítomné okouzlil vkusnou koženou čepičkou a káně předvedlo leteckou show a proletělo se dětem nad hlavami.

Děti dostaly prostor zeptat se odborníka na vše, co se týká chovu a výcviku dravců, a dozvěděly se mnoho o jejich potřebnosti a o důležitosti ochrany přírody. 

V závěru dopoledne děti výtvarně tvořily - jejich plakáty s informacemi o dravém ptactvu budou vystaveny na školní nástěnce.

Hana Hammerschmiedová

 

Datum publikování: 20.06.2022 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín