Nepotřebujete něco změřit?

Trochu jiná hodina přírodovědy ve 4. A

Začátek hodiny přírodovědy byl jako každý jiný, pozdravili jsme se a hodina začala. Ale neotevřeli jsme učebnice, nebo sešity. Místo toho nás paní učitelka rozdělila do šesti skupin po čtyřech. Každému rozdala papír na zapisování našich poznámek. Ve skupinkách jsme začali obcházet stanoviště, která nám připravila. Vyzkoušeli jsme si měřit délku předmětů různými měřidly – pravítkem, kovovým pásmem, pracovním metrem. Měřili jsme strany čtvrtky, malého notýsku, lavice nebo třídy. Také jsme zjišťovali hmotnost balíků papíru. Každý pak sepsal svůj „protokol“ o délce a hmotnosti. Všem se hodina líbila.

Za 4.A Terezka Šikolová a Majda Krulichová

 

Datum publikování: 25.05.2022 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

Fotogalerie

 
 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

 
ZŠ Kokonín