Obnovení prezenční výuky na 1. stupni od 12. 4. 2021

Informace o testování a příchodovém režimu budeme nadále upřesňovat. 

 

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 se žáci 1. stupně vrací do školy k prezenční výuce.

K zajištění všech nezbytných opatření bychom od Vás potřebovali určité informace. Prosíme, abyste nejpozději do pátku 9. 4. do 12:00 odpověděli třídním učitelkám e-mailem na následující tři otázky

1. Bude se Vaše dítě účastnit prezenční výuky za níže uvedených pravidel (ano/ne)?

2. Požadujete přítomnost u testování Vašeho dítěte (ano/ne)?

3. Budete mít závazný zájem o ranní družinu (ano/ne)? Celý provoz školy se všemi opatřeními je pro nás velmi komplikovaný a ranní družinu možná nebudeme schopni zajistit. 

Pravidla prezenční výuky

1. V pondělí 12. 4. zahajuje 1. stupeň rotační prezenční výuku, tzn. týden ve škole prezenčně, druhý týden doma na distanční výuce.

- od 12. 4. 2021 do 17. 4. 2021 – 2. třídy a 4. třídy

- od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021 – 1., 3. a 5. třídy

Následné týdny se budou periodicky opakovat, pokud nedojde ke změně za strany MŠMT. Časy nástupu jednotlivých tříd budou upřesněny. Není v našich možnostech vyjít vstříc všem požadavkům rodičů na společné zařazení sourozenců do skupin. Děkujeme za pochopení.

2. Podmínkou účasti na prezenční výuce je povinné testování. Jedná o antigenní testování, které bude prováděno 2 x týdně. Bez tohoto testování není účast žáka na výuce možná.

Testování bude prováděno pomocí testů LEPU samovýtěrem. Postup je v tomto dostupném videu   (prosíme Vás, abyste se seznámili s ním i s dalšími materiály na této webové stránce).

- Testů se nemusí účastnit žák, který v uplynulých 90 dnech covid-19 prodělal, tuto skutečnost je nutno doložit (lékařská zpráva, zpráva z laboratoře,…)

- Testů se nemusí zúčastnit žák, který doloží, že byl v uplynulých 48 hodinách negativně testován na odběrovém místě

- Testů se nemusí účastnit osoba, která má vystavený certifikát o provedeném očkování a od druhé aplikace uběhlo 14 dnů, v případě jednodávkové vakcíny 14 dnů od vakcinace

3. Postup v případě pozitivního testu žáka

Pondělní pozitivní test u žáka: 

- pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob v izolační místnosti;

- zákonný zástupce bude kontaktován paní učitelkou a jeho povinností je dítě si okamžitě vyzvednout, nebo dát škole předem vyplněný souhlas s tím, že žák může školu samostatně opustit (formulář je dostupný na webových stránkách školy);

- ostatní žáci mají normální výuku.

Čtvrteční pozitivní test u žáka: 

- izolace a opuštění výuky se vztahuje na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování v předchozích dnech (vč. školní družiny);

- pozitivně testovaný žák je odveden do izolační místnosti;

- ostatní žáci jsou ve třídě a čekají na zákonné zástupce;

- výuka bude pokračovat od pátku distanční formou.

Škola pozitivně testovanému dítěti vydá potvrzení o tom, že bylo pozitivně testované antigenním testem a je nutné, aby byl co nejrychleji proveden PCR test. Je nutné kontaktovat praktického lékaře dítěte a požádat o vystavení e-žádanky na provedení PCR testu ve zdravotnickém zařízení. Do té doby by se nemělo pohybovat na veřejnosti. 

Leták MŠMT k testování zde.

4. Povinnou součástí účasti na prezenční výuce je používání respirátoru, nanoroušky nebo chirurgické obličejové masky.

5. Režim testování a příchod do školy Vám sdělíme nejpozději v pátek. Záleží hodně i na informacích získaných od Vás.

6. Žáci tříd, které budou mít prezenční výuku, mají automaticky přihlášený oběd. Pokud oběd nechcete, musíte dítě odhlásit.

 Mgr. Lea Šmídová, ředitelka školy

 

Datum publikování: 07.04.2021 | Datum akce: | Autor: Dita Dudová

 
ARCHIV »

Rychnovská 215: 483 302 464
Rychnovská 216: 483 302 140
Janáčkova 42: 483 722 070

ZŠ Kokonín